Aktuality
Zprávy

Memorandum
Záštity

Studie

Partneři projektu

Česko zpívá
Smetanu

Kalendář akcí

Fotogalerie

Noty

Kontakty

dlazdice_modra_opravadlazdice_seda

 

S_ilustraceSmetana slaví.

A my společně s ním.

 

Hron – Náchod

Zpěvumilovní páni založili  v Náchodě 14. května 1861 spolek zpěvácký, který později pojmenovali podle zakladatele Náchoda rytíře Hrona. Z původně mužského se již roku 1889 stává sbor smíšený. Spolupracoval s prof. J. Plavcem, Mir. Raichlem či J. B. Foersterem, který Hronu dokonce věnoval jednu ze svých skladeb, nebo s Ant. Dvořákem. Soubor je samozřejmou součástí hudebního života města Náchod. Sbormistrem a uměleckým vedoucím stálého člena UČPS je ing. Vlastimil Čejp.

 

 

 

Hlahol – Nymburk

Sbor byl založen 1.11.1860. Počet zpěváků se pohyboval od 25 do 200. Vedla ho první česká dirigentka Anna Polmanová–Preclíková a měl i přes 1000 členů. V průběhu let úzce spolupracoval s významnými českými skladateli. V repertoáru má Hlahol skladby duchovní, světské i lidové od středověku po současnost s důrazem na interpretaci soudobé české hudby. Sbor vede Ing. Tomáš Pergel.

 

 

 

Pěvecké sdružení Lašan Brušperk

Smíšený sbor byl založen v r. 1956. Základ jeho repertoáru tvoří lidové písně regionu Lašsko, ale i sakrální a soudobé skladby. Letos se dramaturgie sboru soustřeďuje na skladby českých autorů – Janáček, Smetana, Tučapský, Lukáš. Těleso se pravidelně účastní našich i zahraničních festivalů (Adventní zpěvy – Praha, Poodří Františka Lýska, Ostrava zpívá nebo pěvecký festival ve Vídni). Sbormistryně Lašanu Hana Rašková, DiS., řídí v současnosti 30 členů sdružení, které patří k významným tělesům Severomoravské oblasti UČPS.

 

 

 

Hlahol Tábor

Sbor založili v r. 1860 jako Mužský zpěvácký spolek. Po 35 letech se spojil s ženským spolkem Zora a mění název na Hlahol. Při významných příležitostech ho řídili např. B. Smetana, A. Dvořák, J.  Suk a Zd. Fibich. Rozvíjel se i v dobách obou světových válek. Spolkový život přerušil pouze v době vyhlášení stanného práva (1942) a pandemie coronaviru (2021/22). Dnes ho řídí Mgr. Hana Schläferová. Interpretuje díla našich i světových autorů z různých slohových období. Vystupuje v jihočeském regionu i v zahraničí. Letos předvede své umění ve španělském městě Alcalá de Henares.

 

 

 

USPS TYL

Učitelský smíšený pěvecký sbor Tyl, člen UČPS, patří k nejstarším sborům na území České republiky. Jeho původ sahá až do r.1846. Repertoár tvoří jak hudba duchovní a spirituály, tak skladby světské – lidové písně, písně z oper i muzikálů a úpravy populární hudby. USPS vystupuje nejčastěji v Kutné Hoře a okolí, tradicí se staly adventní a vánoční koncerty, kdy interpretuje také vánoční mše, a to i méně známé. Sbor řídí Mgr. Zdeněk Licek.

 

 

 

Smíšený pěvecký sbor Dvořák Uherský Brod

Soubor vznikl v r. 1946 spojením ženského a mužského sboru, které po II. světové válce navázaly na sborovou tradici spadající do  r. 1869. Uměleckým vedoucím je od r. 2019 Petr Kučera, DiS., druhým dirigentem Mgr. Jiří Hrubý.  PS Dvořák výrazně obohacuje kulturní život nejen v Uherském Brodě, ale i v širokém okolí. Vystupuje v různých kulturních centrech České republiky a koncertoval v řadě evropských zemí. SPS Dvořák je řádným členem UČPS.

 

 

 

 

Vachův sbor moravských učitelek

Založil ho v r, 1912 přední český sbormistr prof. Ferdinand Vach. Sbor si udržuje své stálé místo v kulturním životě Brna a jeho okolí. V čele tělesa stanuly také další výrazné osobnosti – Břetislav Bakala a dr. Zbyněk Mrkos. Od roku 2018 ho řídí MgA. Patrik Buchta, absolvent sbormistrovství na Hudební fakultě JAMU v Brně. V r. 2023 se sbor umístil ve zlatém pásmu na dvou mezinárodních soutěžích v Olomouci a v Bratislavě. Soubor je zasloužilým členem Jihomoravské oblasti UČPS.

 

 

 

Pěvecký spolek Jizeran Semily

Historie spolku sahá do r. 1860, jeho praporu do r. 1848. Po rozpadu sboru (1969), absolvoval po svém obnovení (1989) na 530 koncertů v 90 lokalitách šesti zemí. Uvádí mše, kantáty, pastorely, koledy skladby od 10. století po současnost. Spolupracuje s orchestry i sólisty, premiéruje aranže písní dedikované sboru. Spolek je dlouholetým členem UČPS. Sbormistrem tělesa je Jiří Kurfiřt, předsedou spolku a UČPS Jaroslav Vávra.

 

 

Smíšený pěvecký sbor Foerster – Jičín

Soubor působí při jičínském Lepařově gymnáziu, vznikl v r. 1995 z iniciativy Ivany Hanzlové. V současné době ho vede sbormistryně dr. Božena Maxiánová, korepetitorem je Mgr. Pavel Krčmárik. Foerster vyvíjí bohatou koncertní činnost, která není omezena dramaturgickým zaměřením. Spolupracuje s mnoha sbory i mimo jičínský region a účastní se nejrůznějších festivalů a sborových projektů.

 

 

 

 

Canto Carso

Smíšený pěvecký sbor Canto Carso z Řevnic byl založen v r. 2011. Vystupuje většinou v regionu středních Čech a v Praze, ale představil se také na festivalech v Polsku, Německu a ve Francii. Repertoár tělesa zahrnuje duchovní i světskou hudbu různých historických období a žánrů. K vrcholům jeho interpretačního umění patří díla A. Dvořáka, B. Martinů a Z. Lukáše. Sbormistrem tělesa je dr. Roman Michálek. Sbor je stálým členem UČPS.

 

 

 

 

Hlas

Smíšený pěvecký sbor z Nové Paky založila tehdejší ředitelkou ZUŠ Magda Martincovou v r. 2000.  Navázala na dlouholetou tradici zpívání v Nové Pace. V repertoáru má sbor skladby starých mistrů, úpravy lidových písní, spirituály, chrámové písně, ale též aranže modernějších písní 20. století. Nebojí se zpívat v různých jazycích, například ve španělštině či svahilštině. Od r. 2016 sbor řídí Mgr. Alena Lelková.

 

 

 

 

Spolek pěveckých sborů Perštýn–Ludmila–Suk

Pardubický sbor vznikl spojením tří původně samostatných těles. Zpěvácké spolky Pernštýn, který byl založen v roce 1861,  a Ludmila (zal. 1865) se  řadí mezi nejstarší sbory na východě Čech. Aktuálně je spolek sborem ženským a čítá 23 členek. Zpívají v něm mladé ženy, ale  též seniorky. Současným sbormistrem tělesa je Mgr. Martin Beran. Sbor má pestrý repertoár. Na koncertech interpretuje hudbu duchovní, klasickou, rád si zazpívá aranže lidových písní i spirituály.

 

 

 

Pěvecký sbor Jaromír

U zrodu sboru stálo v říjnu r. 1856 28 mužů, nadšených vlastenců. Název Jaromír užívá od r. 1878 na počest knížete Jaromíra, zakladatele Jaroměře. Pořídil si spolkový prapor (1862, dar městské rady). Jeho součástí byly zbytky praporu národní gardy z r. 1848 s obrazem svatého Václava a českého lva. V r. 1878 se spojil s ženským sborem Jarmila (zal. 1872) a stal se sborem smíšeným. Přežil malé i velké turbulence 20. století. Patří k nejstarším sborům u nás.  Těžiště jeho repertoáru leží v baroku a hudbě soudobé, kterou nedělí na „vážnou a nevážnou“. Sbormistrem tělesa je Vlastimil Kovář.

 

 

 

Bořivoj

Smíšený pěvecký sbor Bořivoj z Lomnice nad Popelkou (zal. 1862) je nejdéle nepřetržitě zpívajícím tělesem v Libereckém kraji. Prvním dirigentem byl významný rodák Fr, Doubravský. Roku 1871 sbor poctil návštěvou B. Smetana. Bořivoj připravuje úspěšné adventní koncerty, účastní se festivalů (Foerstrovy Osenice, Lomnické kulturní léto), celostátních sborových akcí (Sletu zpěváckých spolků) a oslav výročí založení republiky.

Repertoárově čerpá z pokladnice vícehlasého zpěvu od 16. století po současnost. Zpívá lidové písně, spirituály i sborové úpravy populární hudby.  Těleso řídí Mgr. Petra Lukavcová.

 

 

 

Zpěvácký spolek Hlahol v Praze

Patří  k našim nejvýznamnějším historickým sborovým tělesům. Založil ho pražský sládek, zpěvák a sbormistr Jan Ludvík Lukes v r. 1861 jako mužský pěvecký sbor. Řídilo ho významní sbormistři, např.  B. Smetana, K. Bendl, J. Křička, J. Šulc nebo J. Kasal. Od r. 1905 sídlí ve vlastní budově na Masarykově nábřeží.

Za II. světové války činnost sboru téměř ustala. Po válce se rozvíjel po umělecké stránce, ale skončily styky se zahraničím. Budova Hlaholu chátrala. V polistopadové době se zvýšil počet členů sboru na dnešních 60, ožilo jeho koncertování u nás i v zahraničí. Uměleckým vedoucím a dirigentem je MgA. Roman Novák, sbormistryní Mgr. Klára Ježková. Sbor je čestným členem UČPS.

 

 

Pueri gaudentes

Soubor je jedním z mála českých chlapeckých sborů. Působí při Základní umělecké škole v Praze 7. V současnosti sdružuje cca 200 dětských i téměř dospělých zpěváků ve čtyřech odděleních. Sbormistryní tělesa je od jeho založení (1990) Zdena Součková. Od r. 2011 se na umělecké práci  podílí také sbormistr Ing. Mgr. Libor Sládek a od r. 2017 též sbormistr Jan Kyjovský. Název souboru Pueri gaudentes je odvozen od kmenového názvu sboru Radost Praha a v překladu znamená radostní kluci.

 

 

Kühnův dětský sbor

Soubor založil r. 1932 Jan Kühn, významný pěvec, režisér a sbormistr. Pro své výjimečné kvality začlenili sbor k České filharmonii (1952), jejíž součástí byl celých 40 let. KDS dnes patří k nejvýznamnějším českým uměleckým kolektivům, známým nejen v Evropě, ale ve všech pěti kontinentech. Vychoval tisíce talentovaných dětí a naučil je lásce k hudbě a umění. Z jeho nejnadanějších členů vyrostli významní umělci a umělkyně. Tradicí a šíří svého uměleckého záběru je ojedinělou institucí svého druhu nejen v ČR, ale i v Evropě. Sbor je významným členem UČPS. Jeho uměleckým ředitelem a dirigentem je nositel státního vyznamenání v oblasti kultury prof. Jiří Chvála.

 

Rok_ceske_hudby_logo_horizontalni_cerne_rgb

 

Děkujeme!
Partneři a sponzoři projektu Česko zpívá Smetanu

ccshklatovy     LK Logotype PANTONE 633 U  Rok_ceske_hudby_logo_zakladni_cerne_rgblogo_nadace_zivot_umelceMC_Praha1MKCRP6  PK-logo-zkracene-zona-B_PNGstatni_fond_kultury    chf_logolitomyslČesko zpívá smetanu 

© Unie českých pěveckých sborů 2023