Aktuality
Zprávy

Memorandum
Záštity

Studie

Partneři projektu

Česko zpívá
Smetanu

Kalendář akcí

Fotogalerie

Noty

Kontakty

 

 

PosterCZS     Plakat_Sborovy_koncert     CSZ_Liberec     klatovy

p6     pardubice     el._verze_Most     A3_el_verze_Smetana_open_air

Pocta Bedřichu Smetanovi

 

V rámci oslav 200. výročí narození Bedřicha Smetany realizuje Unie českých pěveckých sborů projekt Česko zpívá Smetanu. Zasáhne celé území České republiky. Významně ho podpořilo Ministerstvo kultury ČR. Slavnostní koncerty a vystoupení uspořádá "Unie" ve dnech 11. a 12. května 2024 v Litomyšli. V sobotu 11. května přednesou při pietním aktu Mistrovy skladby v 15:15 hod. u Štursova pomníku Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí spojené smíšené sbory Prahy a Středočeského kraje, Canto carso, Laetitia a Chorus puellaris (sbormistryně Mgr. Tereza Bystřická), společně s brněnským mužským sborem Láska opravdivá Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (sbormistr Mgr. Jan Špaček). Od 18:30 hod. proběhne slavnostní koncert „Pocta Bedřichu Smetanovi“ obou výše jmenovaných těles a domácího sboru Lilium ZUŠ Bedřicha Smetany (sbormistryně Lucie Vavřínová, DiS.) v kostele Církve československé husitské na Toulovcově náměstí. V programu zazní sborová díla Bedřicha Smetany a českých skladatelů 20. století – Petra Ebena, Bohuslava Martinů a Jana Hanuše. Jeho součástí bude také krátká vzpomínka na faráře CČSH, iniciátora a zakladatele Smetanovy Litomyšle. Účast na koncertu přislíbil patriarcha Církve československé husitské ThDr. Tomáš Butta, Th.D. Následující den (neděle 12. 5.) zazní od 9:30 hod. v rámci mše svaté v titulární katedrále Povýšení sv. Kříže Dvořákova mše D dur Lužanská (sbormistr dr. Roman Michálek, varhanní doprovod Ivana Kylarová) v provedení spojených sborů Prahy a Středočeského kraje, které po mši vystoupí od 11:00 hod. v Klášterních zahradách. Koncerty jsou pořádány ve spolupráci s Československou církví husitskou, s níž podepsala "Unie" společné memorandum pro celé území ČR, a  s římskokatolickou farností Litomyšl.  

 

             Mgr. Jaroslav Vávra, předseda Unie českých pěveckých sborů  

 

Pozvání Církve československé husitské  

Jste také srdečně zváni na tradiční setkání při příležitosti 174. výročí narození T. G. Masaryka, které se uskuteční 4. března 2024 od 16 hodin v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Praze 1, Sněmovní 4, v sále Státních aktůUpozornění: Kapacita sálu je 140 míst, pošlete proto včas svoji přihlášku.

Slavnostní setkání se koná pod záštitou 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Věry Kovářové a patriarchy Církve československé husitské Tomáše Butty v rámci projektu „Naše a evropská společnost”.

V programu zazní přednášky 

prof. PhDr. Jaroslava Pánka, DrSc., dr.h.c., historika a pracovníka Historického ústavu AV ČR, v. v. i. na téma „T. G. Masaryk a národní obrození v českých dějinách“

doc. PhDr. ThLic. Marka Šmída, Ph.D. et Ph.D., vedoucího katedry církevních dějin a literární historie Katolické teologické fakulty UK na téma „T. G. Masaryk a katolická moderna“.

Setkání doprovodí pěvecký sbor Gymnázia Jana Keplera v Praze Vocalissimo pod vedením sbormistra Romana Michálka.

Potvrďte prosím svoji účast do 29. února 2024 zasláním vašich níže uvedených údajů na elektronickou adresu: prihlasky@ccsh.cz

nebo poštou na adresu Církev československé husitská, Mgr. Oldřich Nováček, Wuchterlova 5, 160 00 Praha 6, kontaktní telefon: 737 279 993. 

Vždy uveďte: Titul, jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Potvrzení slouží i pro přihlášení více osob.

 

Děkujeme!
Partneři a sponzoři projektu Česko zpívá Smetanu

ccshklatovy     LK Logotype PANTONE 633 U  Rok_ceske_hudby_logo_zakladni_cerne_rgblogo_nadace_zivot_umelceMC_Praha1MKCRP6  PK-logo-zkracene-zona-B_PNGstatni_fond_kultury    chf_logolitomyslČesko zpívá smetanulogoND_cervenaeagle_Logo

© Unie českých pěveckých sborů 2023