Aktuality
Zprávy

Memorandum
Záštity

Studie

Partneři projektu

Česko zpívá
Smetanu

Kalendář akcí

Fotogalerie

Noty

Kontakty

dlazdice_modra_opravadlazdice_seda

 

S_ilustraceSmetana slaví.

A my společně s ním.

 

 

Uzávěrka přihlášek na Slet spolků Praha 7.–9. 6. 2024 je v neděli 14. dubna 2024

Slet historických spolků, Praha 7. – 9. června 2024

Sledujte informace na www.ceskozpivasmetanu.cz 

Uzávěrka přihlášek: neděle 14. dubna. Je možné vystoupit také na ranních mších CČSH  9. června, prakticky žádná šance už na Noci kostelů (7. června). Na přenocování (ubytování) jsou vyčleněny určité prostředky.   

 

Legenda

Organizačního vedoucího sboru, anebo jinou pověřenou osobu žádáme, aby shromažďoval  všechny výdaje spojené s akcí. Ubytování, dopravu objednaným autobusem, budou poskytovatelé těchto služeb fakturovat přímo na fakturační adresu UČPS: 

 

 

Unie českých pěveckých sborů               V případě nejasností se obracejte přímo na paní A. Rudolfovou.

Masarykovo nábřeží 248/16                     sekretariat@ucsp.cz         tel.: +420 608 986 230  

110 00 Praha 1   IČ: 00445045      

 

Do poznámky uvedou: Fakturujeme Vám částku ….. Kč, za ubytování (přepravu) sbou XY.

Hromadnou přepravu linkovými autobusy, vlakem, metrem hradí UČPS přímo. Organizační vedoucí schraňuje  všechny jízdenky. Menší sbory či sbory z velké dálky se možná dopraví osobními automobily. Těm by se proplatila cesta nejspíše v ceně jízdného hromadnou dopravou. Z důvodu parkování bude zvolte okraj Prahy a do centra se dopravit metrem, tramvajemi a autobusy HD. 

Žádná položka není nároková. Naší snahou bude každému účastníku přispět dle našich možností. Prosíme o dodání fotky souboru v dobrém rozlišení ke zveřejnění v materiálech festivalu. Zašlete ji na e-mail rudolfova@ucps.cz Budou vydány programy. Přivezte s sebou své spolkové prapory.

 

Harmonogram na sobotu 8. 6. 2024 ve zkratce:

- příjezd do Prahy na určená shromaždiště (ZŠ sv. Voršily, Hlahol), zkoušky sborů (třídy, Hlahol)

- od 10,30 podávání obědů dle rozpisu

- ve 13 hodin společný zpěv pěti písní na piazzetě ND (Věno, Aká si mi krásna, Napadly písně, Pan Buh vam zaplať, Hymna ČR)

- asi od 14:30 zk.: Česká píseň a 3 Smetanovy ženské sbory (místo sdělíme po uzavření smlouvy)

- v 15:00 společný koncert všech sborů, předpokládaný konec v 15:35

- od 17:00 do 18:30 zpívá 1. skupina sborů v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí  své individuální repertoáry (3 skladby), pak společný zpěv písní Ktož jsú boží bojovníci a Hymny ČR u pomníku Jana Husa, od 19:00 do 20:00 2. skupina sborů   

 

Stravování

Obědy (polévka, hlavní jídlo, příloha, nápoj) v ZŠ Brána jazyků ve Vojtěšské ul. (kousek od ND) si nemusíte objednat, ale je to nevýhodné z finančního i časového hlediska. Stravu platíte proti faktuře vystavené „Unií“ nejpozději týden předem. Pokud někdo onemocní, dostane za něj oběd „do krabičky“. Bude-li mít o oběd zájem i řidič, zahrňte do počtu strávníků. Cena oběda včetně nákupu vod všem účastníkům, kávy apod. je 160 Kč. Káva se bude vařit  v Hlaholu, vody budou mít sbory na svých stanovištích. Obědy budou vydávány dle rozpisu od 10:30, poslední výdej proběhne ve 12:15. Prosíme sbory, aby počty strávníků, které uvedou do přihlášky, průběžně neměnily. Úprava počtu proběhne znovu k 20. květnu.

 

Shromaždiště, místa zkoušek, další zázemí  

Pronajaté třídy budeme mít v ZŠ sv. Voršily v Praze, Ostrovní 2070/9, 11000 Praha 1, kde se sbory rozezpívají a připravit na svá krátká vystoupení. Třeba mít ladičku nebo malé „varhánky“. Rozpis zkoušek v Hlaholu (u Slovanského ostrova) na sobotní vystoupení (8. 6.) zašleme sborům po uzávěrce přihlášek. Za nepříznivého počasí se pokusíme zajistit šatnové prostory na místech koncertů. .

 

Repertoár

Zaměřte se na českou hudbu minulosti i současnosti, na kulatá a pětková výročí českých skladatelů spojená s Rokem české hudby. V kostele sv. Mikuláše můžete uvádět nejen díla duchovní, ale i uměřená světská. Každý sbor musí zvládnout celou Českou píseň, je to věc sborové cti, dámské odbory pak trojici Smetanových ženských sborů. Podmínkou účasti na setkání je znát též společné písně  (notové materiály najdete na webu), které zazní na piazzetě ND  i a na Staroměstském nám, (pomník J. Husa). Pokyny budou dále upřesňovány a jejich konečné znění budete mít na webu po 28. 4. 2024.

Těšíme se na spolupráci s Vámi 

 

                                     Mgr. Jaroslav Vávra, předseda UČPS

Rok_ceske_hudby_logo_horizontalni_cerne_rgb

 

Děkujeme!
Partneři a sponzoři projektu Česko zpívá Smetanu

ccshklatovy Česko zpívá smetanu    LK Logotype PANTONE 633 U  Rok_ceske_hudby_logo_zakladni_cerne_rgb      

© Unie českých pěveckých sborů 2023